سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و سی و سومین نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و سی و سومین نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و سی و سومین نمایشگاه ملی صنایع دستی تهران ۲۳ الی ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۹ الی ۱۷ محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران سالن 38 - B غرفه اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان قم