پویش مردمی صنفی تاسیسات و فعالان حوزه گردشگری جهت یاری رسانی به هموطنان سیل زده

پویش مردمی صنفی تاسیسات و فعالان حوزه گردشگری جهت یاری رسانی به هموطنان سیل زده

# هموطن_تنها _نیستی قم، بلوار غدیر، مجتمع شهر آفتاب در انتظار حضور مهربان و دلگرم کننده همکاران و عموم مردم‌ نوعدوست استان هستیم انجمن صنفي مجتمعهاي گردشگري و واحدهاي پذيرايي بين راهي استان قم