دیدار علی‌اصغر مونسان با احمد امیرآبادی فراهانی و فعال حوزه گردشگری

دیدار علی‌اصغر مونسان با احمد امیرآبادی فراهانی و فعال حوزه گردشگری

دکتر علی‌اصغر مونسان سه‌شنبه 9 مهر 98 در دیدار با احمد امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و فعالان سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گفت: «سه چالش و موضوع اساسی در حوزه گردشگری وجود دارد که باید مورد پیگیری قرار گیرد.» او تصریح کرد: «لزوم تغییر نگرش به بخش گردشگری اولین چالش در این حوزه است، گردشگری مزیت کشور است و در صورت حمایت و توجه ویژه می‌تواند به اقتصاد اول کشور تبدیل شود.» وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اضافه کرد: «پراکندگی اختیارات وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در سایر بخش‌ها، یکی دیگر از چالش‌های این حوزه است که باید موردتوجه قرار گیرد، ساماندهی امور در حوزه گردشگری و رعایت استانداردها، مستلزم همکاری همه دستگاه‌هاست.» او کمبود بودجه را آخرین چالش در این حوزه دانست و ادامه داد: «امیدواریم با ارتقای ساختار و جایگاه سازمان به وزارتخانه، شاهد اتفاقات مثبت و سازنده‌ای در این حوزه باشیم.» در ادامه این دیدار احمد امیرآبادی فراهانی نماینده قم در مجلس شورای اسلامی به ذکر مواردی از حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان پرداخت و افزود: «توجه به بافت تاریخی قم یکی از موضوعاتی است که وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، باید موردتوجه قرار دهد.» او تصریح کرد: «قم پتانسیل و ظرفیت بسیار زیادی در حوزه گردشگری سلامت دارد و این استان با استفاده از این ظرفیت می‌تواند در ارزآوری و درآمدزایی در کشور نقش مؤثری ایفا کند.» در ادامه این دیدار فعالان سه حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان قم موضوعات و مشکلات خود را مطرح کردند. افزایش تخت‌های اقامتی در قم، ساماندهی خانه مسافرها، توجه به زیرساخت‌های مناطق نمونه گردشگری قم، افزایش سقف تسهیلات حوزه صنایع‌دستی، بیمه هنرمندان، ساماندهی و توجه به گردشگری مذهبی، مسائل مربوط به مجتمع‌های بین‌راهی، موارد مرتبط با دفاتر خدمات گردشگری، بیمه راهنمایان گردشگری و توجه به بافت تاریخی قم و ساماندهی این منطقه ازجمله موضوعاتی بود که فعالان حوزه میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی قم در این نشست مطرح کردند. محمدحسن طالبیان معاون میراث‌فرهنگی و حسین اربابی معاون سرمایه گذاری و برنامه ریزی، امور حقوقی و مجلس وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی در این نشست حضور داشتند.